Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III ARN 46/95 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1995-10-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej (..) w przedmiocie uposażenia zawodowego żołnierza na stanowisku radcy prawnego na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości od wyroku NSA w Warszawie II SA 1689/94~ uchyla zaskarżony wyrok i