Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

SAB/Sz 250/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

SA/Sz 1519/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-31

Sprawa ze skargi T. J. postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym o d d a i a skargę

SA/Sz 2683/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie uchybienia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

SA/Sz 1059/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł w przedmiocie klasyfikacji taryfowej towaru

SA/Sz 213/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-03

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

SA/Sz 215/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

SAB/Sz 219/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Prokuratury Rejonowej w przedmiocie udzielenia informacji publicznej