Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 171/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-08-01

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Opolu w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie dotyczącej odmowy wszczęcia postępowania o przedłużenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych

I GSK 550/12 - Wyrok NSA z 2013-08-08

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. w przedmiocie podatku akcyzowego

II GSK 638/12 - Wyrok NSA z 2013-08-06

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektor Izby Celnej we W. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie dokonania korekty wykazu punktów gier na automatach o niskich wygranych

I SA/Go 277/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-08-08

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia kwoty długu celnego oraz podatku od towarów i usług

I GSK 547/12 - Wyrok NSA z 2013-08-08

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. w przedmiocie podatku akcyzowego

I GSK 563/12 - Wyrok NSA z 2013-08-08

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. w przedmiocie podatku akcyzowego

I GSK 724/12 - Wyrok NSA z 2013-08-08

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. w przedmiocie podatku akcyzowego

V SA/Wa 781/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie pozostawienia odwołania bez rozpoznania;

I SA/Po 212/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-08-22

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie: odmowy uchylenia, po wznowieniu postępowania, decyzji ostatecznej w sprawie umorzenia postępowania dotyczącego udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych