Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Sz 21/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-05-19

skargę Wojewody na uchwałę nr XXVIII/165/2013 Rady Gminy Grzmiąca w przedmiocie uchwalenia dopłaty do taryfowych odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków za okres od