Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

OZ 93/04 - Postanowienie NSA z 2004-06-01

Zażalenie na uchwałę Rady Gminy Kobierzyce nr [...] w przedmiocie uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

IV SA/Wa 2222/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego