Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

I SA 251/89 - Wyrok NSA z 1989-05-05

stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji w przedmiocie zakazu brania udziału w zajęciach prowadzonych przez Akademię Medyczną w W.