Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 646 Prawo własności przemysłowej X

VI SA/Wa 515/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-05

Sprawa ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy pt.: '[...]' [...]

II GSK 1553/11 - Wyrok NSA z 2012-11-14

Skarga kasacyjna na postanowienie Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu