Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

III SA 163/00 - Wyrok NSA z 2001-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w W. w przedmiocie określenia odpowiedzialności płatnika z tytułu nie pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych za 1997 r.

I SA/Łd 728/99 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2001-07-05

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie stwierdzenia odpowiedzialności za niepobrany zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych za 1995 r.