Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

III SA 2219/92 - Wyrok NSA z 1993-03-26

Skarga Banku w W. - Oddział w O.M. na decyzję Izby Skarbowej w O. w przedmiocie ustalenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za I kwartał 1992 r. i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Urzędu Skarbowego w O.M., a także

III SA 2270-2271/92 - Wyrok NSA z 1993-03-26

Skarga Banku Spółdzielczego w K. na decyzję Izby Skarbowej w (...) w przedmiocie ustalenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych za 1991 r. oraz ustalenia dodatkowego przypisu podatku dochodowego od osób fizycznych za I kwartał 1992 r. i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję w całości oraz poprzedzającą ją decyzję Urzędu Skarbowego w M. M. w części dotyczącej dodatkowego przypisu zaliczki podatku dochodowego od osób fizyc...

III SA 730/93 - Wyrok NSA z 1993-12-17

skargę Spółki 'B.' na decyzję Izby Skarbowej w (...) w przedmiocie określenia wysokości nie pobranego przez płatnika podatku dochodowego.

III SA 2220/92 - Wyrok NSA z 1993-03-26

Skarga Oddziału Banku w O. na decyzję Izby Skarbowej w (...) w przedmiocie ustalenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Urzędu Skarbowego w O., a także

III SA 174/93 - Wyrok NSA z 1993-08-30

Umowa o przejęcie długu wobec banku pomiędzy dłużnikiem a osobą trzecią - za zgodą banku - w zamian za przeniesienie na tę osobę własności rzeczy stanowiących mienie dotychczasowego dłużnika banku jest umową sprzedaży, o której mowa w art. 535 Kc.