Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Broń i materiały wybuchowe X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

III SA/Gl 2005/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-05-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku od towarów i usług

I SA/Sz 489/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-08-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w S. w przedmiocie podatku akcyzowego oraz odmowy stwierdzenia nadpłaty w tym podatku

I SA/Gl 231/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-09-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

I SA/Go 397/17 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-11-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie solidarnej odpowiedzialności byłego członka zarządu stowarzyszenia kultury fizycznej za zaległości podatkowe stowarzyszenia z tytułu pobranego i niewpłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiące od czerwca do grudnia 2011 r. wraz z odsetkami za zwłokę i kosztami postępowania egzekucyjnego

II FSK 1535/06 - Wyrok NSA z 2008-03-12

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1998 r.

I SA/Ol 332/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-12-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego