Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

VII SA/Wa 624/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-07-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie odmowy umorzenia opłaty legalizacyjnej

VII SA/Wa 2334/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-03-04

Skarga W. F. na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie odmowy umorzenia opłaty legalizacyjnej

VII SA/Wa 1578/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-03-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Obywatelstwa i Repatriacji w przedmiocie przekazania wniosku według właściwości