Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budowlane prawo X
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego X

II SA/Rz 65/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie kary z tytułu nielegalnego użytkowania budynku

II OSK 649/13 - Wyrok NSA z 2015-01-08

Skarga kasacyjna na postanowienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty legalizacyjnej

II OSK 1508/13 - Wyrok NSA z 2015-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie w przedmiocie nakazu rozbiórki

II SA/Rz 842/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-05-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu wykonania określonych robót budowlanych

II OZ 301/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gdańsku Nr [...] w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego

II OSK 1057/14 - Postanowienie NSA z 2015-03-20

Skarga kasacyjna na decyzję Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu w przedmiocie umorzenia postępowania

II SA/Go 53/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-04-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu rozbiórki ściany oporowej

II OSK 3001/13 - Wyrok NSA z 2015-01-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

II SA/Sz 927/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-01-16

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu

II SA/Rz 798/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-06-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie legalności zmiany konstrukcji dachu wraz z pokryciem na budynku mieszkalnym
1   Następne >   +2   +5   +10   100