Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Celne prawo X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

III SA/Gd 60/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-02-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zobowiązania do ich zwrotu