Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Sz 393/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-11-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektor Izby Celnej w przedmiocie zwolnienia ze służby

III SA/Lu 470/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-12-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie kary dyscyplinarnej upomnienia

II SA/Rz 860/04 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-10-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w P. w przedmiocie zwolnienia ze służby celnej