Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Kr 1459/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-11-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Łososinie Dolnej w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łososina Dolna stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części jej: § 1 pkt 9, § 2 pkt 21, § 4 ust. 5 w zakresie słowa 'niezwłocznie', § 6 w zakresie słów 'oraz kosić trawy i chwasty', § 7 ust. 4, § 8 ust. 1, § 8 ust. 5, § 9, § 13 zdanie 2, § 14, § 17 ust. 1 pkt 2, § 21 i § 22.