Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dewizowe prawo X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

I OSK 291/09 - Wyrok NSA z 2009-10-21

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Gdańsku w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zasiłku rodzinnego