Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 424/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie umorzenia należności z tytułu opłat za użytkowanie lokalu i opłat pośrednich za lokal mieszkalny

I OSK 1299/06 - Wyrok NSA z 2007-09-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie umorzenia należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

II SA/Wa 137/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie uchylenia decyzji o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji