Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gl 475/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-11-05

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie legalności wykonanych robót budowlanych

II SA/Gl 688/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-08-24

skarg E. O. i B. B. na decyzję Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie robót budowlanych

II SA/Gl 666/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-10-24

Sprawa ze skargi na decyzję Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie realizacji inwestycji drogowej

II SA/Gl 426/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-10-20

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie wykonania określonych robót budowlanych