Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Wr 817/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-01-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej L. w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w L. i ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie w strefie i sposobu ich pobierania

III SA/Wr 103/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-04-20

Sprawa ze skargi Wojewody D. na § 8 ust. 4 uchwały Rady Miejskiej W. w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenie opłaty abonamentowej i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej

III SA/Wr 280/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-07-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w O. w przedmiocie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg dla których zarządcą jest Gmina O. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

III SA/Wr 228/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-09-12

Sprawa ze skargi B.S. na § 2 ust. 2 obejmujący stwierdzenie 'oraz w soboty w godzinach od 9.00 do 14.00' uchwały Rady Miejskiej we W. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty d...