Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X

I SA/Wr 176/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-06-02

Sprawa ze skargi D. K. na czynność wszczęcia kontroli przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej we W.

I SA/Wr 175/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-06-02

Sprawa ze skargi W. K. na czynność wszczęcia kontroli przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej we W.

I SA/Wr 687/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-07-06

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej we W. w przedmiocie odmowy uznania likwidacji prowadzonej działalności gospodarczej stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Urzędu Skarbowego W. S. M. nr [...] z dnia [...].

III SA/Wr 332/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-01-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w J. G. w przedmiocie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego za 2008 rok.

III SA/Wr 331/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-01-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w J. G. w przedmiocie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego za 2007 rok.