Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja gruntów X

II SA/Ke 124/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-09-21

Sprawa ze skargi na decyzję Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków

I OSK 802/13 - Wyrok NSA z 2014-11-19

Skarga kasacyjna na decyzję Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w L. w przedmiocie odmowy wydania informacji z operatu ewidencji gruntów i budynków

II SA/Gl 655/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-01-11

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w K. w przedmiocie ewidencji gruntów i budynków

I OSK 2596/14 - Wyrok NSA z 2016-09-14

Skarga kasacyjna na decyzję Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Lublinie w przedmiocie uchylenia decyzji o modernizacji i ewidencji gruntów i budynków

II OSK 2430/19 - Wyrok NSA z 2020-05-28

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej