Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja ludności X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Go 381/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-06-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania

II SA/Rz 197/04 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-06-24

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania