Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 2658/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-02

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1141/14 - Wyrok NSA z 2015-02-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia administracyjnego 1/ uchyla zaskarżony wyrok i

I SA/Wa 1492/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 1488/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

VI SA/Wa 2083/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie nałożenia kary dyscyplinarnej

I SA/Wa 576/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-03

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 2136/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji