Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 1635/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SO/Wa 160/16 o oddaleniu wniosku P. S. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w W. w związku z nieprzekazaniem skargi P. S. Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie na 'orzeczenie SKO w W. , nr [...]' przekazujące wnioski o wygaszenie szeregu decyzji, zgodnie z właściwością, organowi pie...

I OZ 1648/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie rozpoznania wniosku o sprostowanie błędów pisarskich w orzeczeniu nr [...]

I OZ 1659/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie rozpoznania wniosku o uzupełnienie pouczenia w orzeczeniu , nr [...]

I OZ 1679/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie uwierzytelnionej kopii akt decyzji SKO w W. z dnia [...] października 2015 ...

I OZ 1673/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o sprostowanie błędów pisarskich w orzeczeniu nr [...]

I OZ 1675/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyjaśnienie wątpliwości co do treści orzeczenia SKO w W. , ...

I OZ 1642/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie uwierzytelnionej kopii akt orzeczenia SKO w W. nr [...]

I OZ 1676/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie rozpoznania wniosku o sprostowanie błędów pisarskich w orzeczeniu SKO w W. , nr [...

I OZ 1820/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie wniosku P.S. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Warszawie za nieprzekazanie skargi do WSA w Warszawie

I OZ 1741/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie wniosku P. S. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w W. za nieprzekazanie skargi do WSA w Warszawie
1   Następne >   +2   +5   +10   23