Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SO/Wa 7/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-29

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku K. i S. K.

II SAB/Lu 69/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-06-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta w przedmiocie sprzedaży działki w drodze przetargowej

II SA/Go 927/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-04-07

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza w przedmiocie odmowy umorzenia opłaty adiacenckiej

II SA/Bk 480/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-12-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza S. w sprawie zaopiniowania projektu podziału nieruchomości

II SA/Bk 91/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-04-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza S. w sprawie zaopiniowania projektu podziału nieruchomości 1.

I SA/Wa 1795/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi I. G. na pismo Burmistrza Dzielnicy [...] W. w przedmiocie skargi na pismo

I SAB/Wa 90/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-07-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta M. w przedmiocie zapewnienia lokalu mieszkalnego

I OSK 1679/09 - Postanowienie NSA z 2010-04-07

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi J. B. na niewykonanie wyroku WSA w Białymstoku w sprawie sygn. akt II SAB/Bk 19/08 zobowiązującego Burmistrza Sokółki do podziału nieruchomości

I OW 67/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-17

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku S. i K. K. w sprawie podziału nieruchomości

I OZ 843/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Z. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1   Następne >   3