Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gd 881/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-01-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków

II SA/Gd 57/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-05-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Główczyce stwierdza nieważność załącznika nr 1 do zaskarżonej uchwały w części dotyczącej § 26 ust. 1-7, § 27 ust. 2, § 29 ust. 1 i 2, § 30 ust. 2 i § 44.

II SA/Gd 475/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-12-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków na rok 2010

II SA/Gd 71/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-05-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Kobylnica stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części dotyczącej § 13 ust. 1-3, § 14 ust. 1 i 2, § 22 ust. 1 zdanie trzecie, ust. 3, ust. 9 pkt 7, § 23 i § 24 ust. 1 i 2.

II SA/Gd 97/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-04-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Dębnica Kaszubska w sprawie 'Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dębnica Kaszubska' stwierdza nieważność § 5 pkt 3, § 8 ust. 3, § 9, § 16 i § 34 zaskarżonej uchwały.