Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Gl 24/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-03-04

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie zwiększenia środków finansowych na utrzymanie dzieci w rodzinnym domu dziecka

II SAB/Bd 26/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-01-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie informacji publicznej

II SA/Go 879/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-12-05

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwał Zarządu Powiatu z dnia [...]r.:

I OZ 608/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-16

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi W. K. na pismo Wojewody Mazowieckiego , nr [...] w przedmiocie skargi na działanie organu

I OSK 185/14 - Wyrok NSA z 2015-07-10

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi W. M. na akt Wojewody Podkarpackiego nr [...] w przedmiocie nieuzyskania wpisu do rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa

IV SA/Wr 639/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-11-17

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności załącznika nr 1 do uchwały nr X/134/15 Rady Miejskiej Strzelina w sprawie przyjęcia programu 'Strzelińska Rodzina Trzy Plus' wspierającego rodziny wielodzietne oraz załączników nr 1 i 2 do programu 'Strzelińska Rodzina Trzy Plus'

IV SA/Gl 1147/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-04-01

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie przyjęcia programu pomocy osobom zagrożonym eksmisją

I OSK 65/17 - Wyrok NSA z 2017-06-20

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr [...] Rady Gminy Kamienna Góra w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze do realizacji ...

II SA/Go 206/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-04-28

Sprawa ze skargi Gminy na zalecenia Wojewody w przedmiocie wykonania zaleceń pokontrolnych

I OW 85/18 - Postanowienie NSA z 2018-08-22

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosków M. K. dotyczących ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego, zasiłku rodzinnego, świadczenia wychowawczego
1   Następne >   2