Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kara administracyjna X
  • Symbol

II SA/Gd 709/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-03-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie kary pieniężnej za niewykonanie obowiązku terminowego złożenia sprawozdania kwartalnego z działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

III SA/Po 921/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-02-01

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gryk

II SA/Rz 165/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-03-15

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach poza kasynem gry

III SA/Gl 925/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie kary pieniężnej

III SA/Po 510/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za wykonywanie transportu drogowego bez wymaganego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub bez wymaganej licencji

II OSK 2198/17 - Wyrok NSA z 2018-03-13

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej w przedmiocie nałożenia kary administracyjnej na przewoźnika

II GSK 3583/17 - Wyrok NSA z 2018-02-20

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry

III SA/Gl 973/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-03-02

Sprawa ze skargi ,,A’’ Sp. z o.o. w B. na decyzje Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w przedmiocie kary pieniężnej

II SA/Go 1154/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-02-08

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

II SA/Rz 1353/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-03-05

Skarga A.sp. j. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym
1   Następne >   +2   +5   +10   19