Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OZ 1166/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-13

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Gdańsku w sprawie z wniosku D. P. o wymierzenie grzywny Radzie Gminy Liniewo z powodu nieprzekazania skargi dotyczącej zasad odpłatności za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego