Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OZ 169/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-27

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , znak: [...] w przedmiocie ustalenia warunków lokalizacji dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej

II OZ 568/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-18

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju znak [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji linii kolejowej

II OZ 793/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-26

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Łodzi z dnia18 czerwca 2010 r., sygn. akt II SA/Łd 576/10 w zakresie wezwania do uiszczenia wpisu od skargi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Sieradzu w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej...

II OZ 697/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-27

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi ekspresowej

IV SA/Wa 1359/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-07

Wniosek w przedmiocie ustalenia lokalizacji przedsięwzięć związanych z Euro 2012

II OZ 699/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-27

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie ustalen...

II OZ 883/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt IV SA/Wa 1892/09 odrzucające zażalenie J.L. oraz E.L. na postanowienie WSA w Warszawie odrzucające zażalenie J. L., E. L. oraz J. L. na postanowienie WSA w Warszawie o odrzuceniu skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Wa...

II OZ 1141/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-24

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skarg R. R. i F. R. na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

II OZ 1142/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-24

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skarg R. R. i F. R. na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

II OZ 884/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-07

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi ekspresowej...
1   Następne >   3