Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OZ 169/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-27

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , znak: [...] w przedmiocie ustalenia warunków lokalizacji dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej

II OZ 502/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie oku, sygn. akt IV SA/Wa 2264/05 odrzucające zażalenie Z. W. na postanowienie WSA w Warszawie oku, sygn. akt IV SA/Wa 2264/05 odrzucające zażalenie Z. W. na postanowienie WSA w Warszawie oku , sygn. akt IV SA/Wa 2264/05 odrzucające skargę kasacyjną Z. W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Ad...

II OZ 503/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-08

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie w przedmiocie wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie WSA w Warszawie oku, sygn. akt IV SA/Wa 2264/05 odmawiające przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...]...