Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Wr 105/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-03-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie ustalenia opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej

IV SA/Wr 393/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-05-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie zobowiązania do zwrotu wydatków poniesionych zastępczo za pobyt w domu pomocy społecznej

IV SA/Wr 306/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-11-03

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr XVII/105/16 Rady Miasta Kamienna Góra w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie się

IV SA/Wr 548/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-12-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia wychowawczego zwrócić skarżącej uiszczony wpis od skargi w kwocie 100 (sto) złotych.

IV SA/Wr 100/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-03-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego