Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

III SA/Kr 1863/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia należności podlegającej zwrotowi

III SA/Kr 1378/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-06-16

Wniosek o przyznanie mu wynagrodzenia jako pełnomocnikowi strony w sprawie ze skarg Z. Ś. na postanowienia SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

III SA/Kr 1357/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-10-24

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w związku ze sporządzeniem i wniesieniem skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Kr 1357/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-07-25

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Kr 1299/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-05-16

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego

III SA/Kr 1159/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-02-13

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skarg K.P. na decyzje SKO w K. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłków celowych

III SA/Kr 203/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-05-30

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Kr 1272/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-10-30

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu w dniu 30 października 2014 r. w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Kr 202/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-05-30

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania