Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 1222/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-14

Zażalenie na zarządzenie Zastępcy Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Gliwicach w sprawie ...

II SA/Po 1000/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie zgromadzenia publicznego;

IV SA/Gl 1058/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-02-12

Sprawa ze skargi L.B. na pismo Wojewody [...] w przedmiocie odmowy realizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

I OZ 1221/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-14

Zażalenie na zarządzenie Zastępcy Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Gliwicach w sprawie ...

I OZ 1223/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-14

Zażalenie na zarządzenie Zastępcy Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Gliwicach w sprawie ...

I OSK 1409/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-08

Wniosek w przedmiocie przyznania wynagrodzenia za czynności kuratorskie

I OZ 1679/15 - Postanowienie NSA z 2015-12-17

Zażalenie na zarządzenie Zastępcy Przewodniczącego Wydziału III WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody [......

I OZ 1389/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-05

Zażalenie na zarządzenie Zastępcy Przewodniczącego Wydziału II WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi W.W. na niezałatwienie w terminie przez Wojewodę [...] wniosku o przyznanie pomocy finansowej