Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Gd 23/03 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2004-04-21

Sprawa ze skargi B.K.-R. i W.R. na decyzje Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2001 rok