Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

I SA/Gd 1033/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-10-15

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Prezydenta Miasta w przedmiocie obowiązku zapłaty opłaty skarbowej

I SA/Wr 574/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-11-03

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Prezydenta Miasta W. w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

II FZ 400/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-05

Zażalenie na zarządzenie o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi J. J. na przewlekłość postępowania Prezydenta Miasta O.

I SA/Bd 354/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-08-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezydenta Miasta B. w przedmiocie odmowy przyznania kosztów stawiennictwa