Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Gl 522/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-03

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w przedmiocie umorzenia postępowania podatkowego w kwestii wniosku strony skarżącej o sporządzenie uzasadnienia wyroku

I SA/Op 125/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-09-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu , Nr [...] przedmiocie przedłużenia terminu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za marzec 2017 r. w związku z wnioskiem skarżącej o sporządzenie uzasadnienia wyroku , sygn. akt I SA/Op 125/18

I SA/Op 150/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-09-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu w przedmiocie wyłączenia materiałów z postępowania kontrolnego w związku z wnioskiem skarżącej o sporządzenie uzasadnienia wyroku , sygn. akt I SA/Op 150/18

I SA/Łd 246/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-09-19

Wniosek w przedmiocie uchylenia w całości i przekazania do ponownego rozpatrzenia decyzji ustalającej zobowiązanie w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2014 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych

I SA/Łd 245/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-09-19

Wniosek w przedmiocie uchylenia w całości i przekazania do ponownego rozpatrzenia decyzji ustalającej zobowiązanie w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2013 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych

I SA/Go 345/17 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-09-20

Wniosek w przedmiocie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za zaległości podatkowe spółki w podatku dochodowym od osób prawnych za 2011 r.

I SA/Wr 562/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-09-03

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W. w przedmiocie odmowy po wznowieniu postępowania uchylenia decyzji w sprawie określenia za czwarty kwartał 2012 r. kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do odliczenia oraz za miesiące październik, listopad i grudzień 2012 r. kwot podatku od towarów i usług z tytułu wystawienia faktur VAT na skutek wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadn...

I SA/Ol 287/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-09-10

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego