Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odmowa sporządzenia uzasadnienia X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Gl 946/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-05-31

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

I SA/Lu 244/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-11-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego

III SA/Gl 377/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-05-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie podatku akcyzowego w kwestii wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

I SA/Wr 1334/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-12-07

Wniosek w przedmiocie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

I SA/Łd 138/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-01-16

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

I FZ 76/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-27

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za okres od stycznia do sierpnia 2002 r.

II FZ 153/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-27

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. , nr [...] w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym.

I SA/Gl 130/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-06-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej K, w przedmiocie kompensacji zobowiązań podatkowych wskutek wniosku o doręczenie wyroku WSA w Gliwicach wraz z uzasadnieniem

I SA/Lu 672/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-03-31

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia[...] Nr [...] w przedmiocie zarzutów w sprawie postępowania zabezpieczającego

I SA/Lu 622/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2004 r. w zakresie wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku
1   Następne >   +2   +5   +10   89