Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa X

II SA/Po 269/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-06-03

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w L. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia

II SA/Po 1023/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-02-12

skarg J. M. i U. M. S. M. i B. M. H. J. i J. J. na decyzję SKO w L. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II SA/Rz 1135/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-01-29

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

III SA/Gl 939/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-07-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w kwestii wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

VI SA/Wa 820/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-10-11

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania