Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odmowa sporządzenia uzasadnienia X
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

IV SA/Wa 1943/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-02

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

III SA/Łd 589/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-06-29

Wniosek w przedmiocie zmiany w ewidencji gruntów i budynków

IV SA/Wa 1520/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-08

Wniosek w przedmiocie odmowy dokonania zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków

II SA/Sz 161/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-07-15

Wniosek w przedmiocie zmiany powierzchni ewidencyjnej

II SA/Rz 301/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-11-06

Skarga A.K. na decyzję [..] Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w [..] w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku

II SA/Rz 858/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-09-08

Wniosek w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków

III SA/Łd 290/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-09-01

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania wypisów z rejestru gruntów i wypisów z mapy ewidencyjnej postanowił : odmówić sporządzenia uzasadnienia. T.P.

III SA/Kr 210/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-01-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie odmowy wydania wyrysu z mapy ewidencyjnej,

II SA/Rz 93/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-10-07

Wniosek w przedmiocie ustalenia kosztów postępowania rozgraniczeniowego
1   Następne >   +2   6