Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa X

II GSK 359/08 - Wyrok NSA z 2008-08-08

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Środowiska w przedmiocie bezczynności organu w przedmiocie zwrotu nadpłaty kary pieniężnej w górnictwie

IV SA/Po 72/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-05-24

Wniosek w przedmiocie zawieszenia postepowania w sprawie ustalenia kierunku rekultywacji złoża

II SA/Ke 184/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-08-04

Wniosek w przedmiocie opinii w sprawie zatwierdzenia projektu prac geologicznych

VI SA/Wa 3126/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-27

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

II GSK 2326/17 - Wyrok NSA z 2019-10-24

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w przedmiocie kary pieniężnej związanej z ruchem zakładu górniczego