Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uzasadnienie X
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

II SA/Rz 814/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-12-22

Wniosek w przedmiocie wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków

III SA/Kr 922/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie odmowy wydania wypisów z rejestru gruntów

I OZ 360/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-28

Zażalenie od postanowienia WSA w Krakowie z 7 listopada 2014 r., sygn. akt III Sa/Kr 160/14 o odmowie sporządzenia uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi na decyzję Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Krakowie w przedmiocie ewidencji gruntów

III SA/Wr 82/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-08-21

Wniosek w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu S gminy G

II SA/Bk 708/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-01-26

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości

II SA/Rz 932/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-10-27

Wniosek w przedmiocie zmiany w ewidencji gruntów i budynków

III SAB/Łd 15/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-09

Wniosek w przedmiocie załatwienia pisma oku

II SA/Wr 175/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-01-30

Skarga D.W. na postanowienie SKO we W. w przedmiocie przekazania podania do organu właściwego

I OZ 1020/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Delegatura w Koszalinie nr [...] w przedmiocie zmiany powierzchni ewidencyjnej

III SA/Po 250/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-08-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie zmiany powierzchni działki
1   Następne >   +2   4