Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

II SA/Gl 817/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-12-29

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w C. w przedmiocie przekazania według właściwości wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie przymusowego wykupu nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa

II SA/Kr 1652/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-02-24

skarg Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta K. i Gminy Miejskiej K. na postanowienie SKO w K. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpoznania sprawy

IV SA/Wa 1058/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-30

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 228/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-06

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 875/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr [...], w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1604/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-14

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Lu 410/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-03-12

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia w sprawie przejęcia gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa

I SA/Wa 1720/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-22

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia

I SA/Wa 3222/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-24

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Bk 26/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-01-27

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przejęcia gospodarstwa rolnego
1   Następne >   3