Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Po 1119/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego

II SA/Po 527/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-08-29

Sprawa ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium odwoławczego w P. w przedmiocie zasiłku celowego;

IV SA/Po 187/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia

II SA/Po 406/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-08-22

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji o świadczeniu pielęgnacyjnym;

II SA/Po 640/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-09-12

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku rodzinnego i dodatku do zasiłku rodzinnego;