Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Po 67/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-06-23

Skarga R. P. na postanowienie Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej;

III SA/Po 240/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-04-06

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności bezpośrednich do gruntów rolnych

III SA/Po 353/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-09-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora OR ARiMR w przedmiocie niedopuszczalności wniesienia zażalenia

III SA/Po 350/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-09-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w P. w przedmiocie niedopuszczalności wniesienia zażalenia na pismo w sprawie pozostawienia wniosku o przyznanie płatności na 2010 rok bez rozpoznania w części

III SA/Po 351/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-09-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w P. w przedmiocie niedopuszczalności wniesienia zażalenia na pismo w sprawie pozostawienia wniosku o przyznanie płatności na 2010 rok bez rozpoznania w części