Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 1899/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Stołecznego W. w przedmiocie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta W. na lata 2008