Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SAB/Wa 235/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-06

Skarga kasacyjna na bezczynność Rady Miejskiej w W. w przedmiocie rażących zaniedbań, w tym: nienależytego, przewlekłego i biurokratycznego załatwiania spraw mieszkaniowych