Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Ke 120/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-06-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Rz 1239/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-06-20

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Bk 886/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-06-28

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Po 1175/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-06-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie nienależnie pobranych świadczeń