Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

II SA/Sz 351/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-07-09

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej

II SA/Bd 513/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2007-12-28

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych

II GSK 104/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-10

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w K. w przedmiocie wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

II SA/Bk 547/06 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-06-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie umorzenia spłaty części pożyczki zaciągniętej na rozpoczęcie działalności gospodarczej

II SA/Bd 793/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-06-02

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu

III SA/Lu 590/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-10-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wykreślenia wpisu z ewidencji działalności gospodarczej

II GZ 395/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-01

Zażalenie na postanowienie WSA w B. w sprawie ze skargi na decyzję SKO w B. , nr [...] w przedmiocie wydania zezwolenia na odzysk odpadów

III SA/Po 860/06 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-12-06

Skarga B. L. i J. W. na decyzję SKO w P. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

II SA/Go 473/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-10-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy cofnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

VI SA/Wa 1111/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-04

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi P. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzje SKO :  nr [...] w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży;  nr [...] w przedmiocie cofnięcia zezw...
1   Następne >   +2   5