Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 1105/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 320/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie nabycia nieruchomości z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. przez gminę

I OZ 944/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr [...] w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 1956/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I OZ 501/19 - Postanowienie NSA z 2019-06-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości